NGO sprawozdanie finansowe, jak je przygotować?

W Polsce zarejestrowanych jest ok. 143000 organizacji pozarządowych. Wiele spośród nich to podmioty niewielkie, mające niskie obroty. Niemniej nawet te najmniejsze organizacje są zobowiązane do prowadzenia księgowości. Z uwagi na ograniczone środki finansowe często zapewnienie pełnej obsługi księgowej na dobrym poziomie jest nie lada wyzwaniem dla takiej organizacji.

NGO Sprawozdanie finansowe

NGO sprawozdanie finansowe – regulacje prawne uproszczonej ewidencji

Jeżeli dana NGO spełnia odpowiednie kryteria rozwiązaniem na ograniczenie obowiązków księgowych (a co za tym idzie – kosztów z tym związanych) może być prowadzenie wyłącznie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (UEPiK). Wiele organizacji zapomina o tej możliwości. W tym przypadku dla NGO sprawozdanie finansowe to dodatkowa praca, której można uniknąć.

Ustawa o rachunkowości w głównej mierze porusza temat obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego, któremu podlega większość osób prawnych, w tym organizacji pozarządowych. Jednak NGO prowadzące uproszczoną ewidencje przychodów i kosztów są zwolnione z obowiązku przygotowywania i wysyłania sprawozdania. Rezygnując z prowadzenia pełnej księgowości podmiot unika skomplikowanych zasad regulowanych przez ustawę o rachunkowości.

Jeśli mimo wszystko dla Twojego NGO sprawozdanie finansowe jest obowiązkowe zajrzyj na naszą stronę, gdzie prezentujemy proste narzędzie, które znacząco ułatwi i przyśpieszy Twoją pracę oraz wspomoże Cię tam, gdzie być może nie masz pomysłu na to, co napisać przy punktach wymaganych przez Ustawę >>>KLIKNIJ TUTAJ.

Ustawa odnosi się krótko do kwestii UEPiK w artykule 2 (pkt 5). Natomiast szczegółowe warunki, które musi spełnić organizacja reguluje:

 • Artykuł 10a Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 22 października 2018 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Możliwość stosowania uproszczonej ewidencji pojawiła się w 2015 roku. Warto zwrócić uwagę, że nie jest to obowiązek dla NGO a wybór. Jeżeli dana organizacja zdecyduje się na ten sposób usystematyzowania swoich finansów, musi formalnie zrezygnować z prowadzenia „pełnej” księgowości. Następnie należy zgłosić ten fakt do Urzędu Skarbowego. Zgodnie z art. 10a, pkt 3 NGO ma czas do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego lub 30 dni od daty powołania organizacji do istnienia. Widać więc, że jest to często droga, z której warto skorzystać, ponieważ dla NGO sprawozdanie finansowe jest często sporym wyzwaniem.

UEPiK to rozliczenie z fiskusem

Dany podmiot, który wybrał UEPiK, jest zobowiązany do rozliczania się z urzędem skarbowym z podatku od osób prawnych. Musi wtedy przygotować i wysłać deklarację CIT-8. Dokument ten zawiera informacje o przychodach i kosztach w poprzednim roku podatkowym, a także o należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Jeżeli organizacja korzysta ze zwolnienia z obowiązku płacenia ww. podatku musi to wykazać przed US.

Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów to precyzyjnie opisane stosownym rozporządzeniem (Dz.U. 2018 poz. 2050) zestawienie wysokości przychodów i kosztów wykazywanych przez daną organizację pozarządową, które są podstawą do wyliczenia zobowiązania podatkowego. Układ i forma ma sprzyjać przejrzystemu ukazaniu wszelkich danych niezbędnych do wypełnienia deklaracji CIT-8. W UEPiK przychody rejestruje się dzieląc je ze względu na ich pochodzenie (działalność nieodpłatna, odpłatna i pozostała), a koszty – na koszty będące i niebędące kosztami uzyskania przychodów.

Na koniec miesiąca należy wypełniać również zestawienie przepływów finansowych, gdzie suma przychodów, kosztów i dochodów musi zostać wpisana po rozgraniczeniu na zwolnienia podatkowe obejmujące daną organizację. Obowiązkiem podmiotu jest także prowadzenie ewidencji indywidualnych zatrudnionych ludzi oraz środków trwałych.

NGO Sprawozdanie finansowe

Ograniczenia prowadzenia uproszczonej ewidencji

W UEPiK nie ma natomiast ewidencji operacji pieniężnych. Decyzją organizacji jest ustalenie sposobu gromadzenia danych o posiadanych środkach finansowych, należnościach i zobowiązaniach lub też innych składnikach majątku niebędących środkami trwałymi.

Dla małych i/lub młodych organizacji pozarządowych UEPiK wydaje się być dobrym wyborem na początek. Choć kwestia czy jest to najlepsze rozwiązanie dla wszystkich niewielkich NGO to temat bardziej złożony. W szczególności decyzję o przyjęciu tego rozwiązania determinuje rodzaj osiąganych przychodów obecnie ale również w najbliższych okresach sprawozdawczych. Musimy mieć również świadomość, że UEPiK dostarcza mniej informacji, które mogą (i powinny być wykorzystywane) do celów zarządczych. Dla NGO sprawozdanie finansowe może mimo wszystko okazać się pełniejszą informacją, ponieważ zawiera kompletną rejestrację zdarzeń gospodarczych.

Sprawdź nasze narzędzie do sprawozdań finansowych dla NGO, które zawiera gotowy szablon wraz z opisami. Wystarczy tylko wstawić dane dla Twojej jednostki. Kliknij w poniższy obrazek, a zobaczysz jak proste może być sporządzenie sprawozdania.

NGO Sprawozdanie finansowe

NGO Sprawozdanie finansowe

Posiadamy pełen pakiet produktów, aby wspierać Cię w sporządzaniu sprawozdań finansowych dla Twojego NGO. Sprawdź, co dla Ciebie przygotowałyśmy:

 • Przykładowe sprawozdanie finansowe NGO

  Przykładowe sprawozdanie finansowe dla jednostek pozarządowych, które mogą sporządzić sprawozdanie finansowe w oparciu o załącznik numer 6 Ustawy o Rachunkowości. Przykład spełnia minimum ujawnień wymaganych przez Ustawę o Rachunkowości.

  NGO Sprawozdanie finansowe

  Przykładowe sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowej.

 • Narzędzie do sporządzenia sprawozdania finansowego dla NGO

  Narzędzie do sporządzania sprawozdań finansowych dla jednostek pozarządowych, które mogą sporządzić sprawozdanie finansowe w oparciu o załącznik numer 6 Ustawy o Rachunkowości. Narzędzie spełnia minimum ujawnień wymaganych przez Ustawę o Rachunkowości.

  NGO Sprawozdanie finansowe

  Narzędzie do sporządzenia sprawozdania finansowego organizacji pozarządowych.

 • Narzędzie do sporządzenia sprawozdania finansowego dla NGO rozszerzone

  Narzędzie do sporządzania sprawozdań finansowych dla jednostek pozarządowych wraz z materiałami uzupełniającymi.

  NGO Sprawozdanie finansowe

  NGO Sprawozdanie finansowe

Przeczytaj o naszych narzędziach do sprawozdań finansowych dla NGO. Na stronie możesz także obejrzeć krótki film, który w niecałe 2 minuty pokaże moc naszego narzędzia!

1 komentuj
 1. Krzysiek
  Krzysiek says:

  Czy mogę zobaczyć gdzieś, jak w praktyce działa Wasze narzędzie do sprawozdań finansowych dla NGO?

  Dobrze rozumiem, że to uzupełniany plik Excel? Jaki jest koszt?

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Captcha loading...

Policz, czy nie jesteś pod kreską!

Znam historię pewnego przedsiębiorcy, który najpierw zainwestował swoje oszczędności, a potem finansował się głównie linią w rachunku bieżącym. Wystawiał dużo faktur sprzedaży, obroty rosły, nowe zamówienia napływały. Co roku odnawiał tę linię kredytową, jednak za każdym razem był zmuszony zwiększać jej limit.