Księgowość nie została wymyślona po to, aby księgowi mieli zajęcie, a właściciel Twojej Własnej Firmy kolejny obowiązek. Powstała po to, by zobrazować to, co dzieje się w życiu Twojej Własnej Firmy.
Obraz TWF, który przedstawiają księgi rachunkowe, powinien być spójny z wyobrażeniem, jakie masz Ty, jako właściciel, o swojej firmie. Podstawową koncepcją ujmowania transakcji gospodarczych zachodzących w TWF jest zasada dualizmu. Znajduje ona odzwierciedlenie w zasadzie podwójnego księgowania – nadrzędnej zasadzie rachunkowości.

Przedstawiając naszego bloga wyjaśniłyśmy Ci wcześniej, że w tej kategorii postów (OksięgowościInaczej) przybliżymy tajniki księgowości. Chcemy, abyś lepiej rozumiał #księgowość Twojej Własnej Firmy i w efekcie – abyś lepiej zarządzał #TwojąWłasnąFirmą.

Nadszedł czas na rozpoczęcie wątków z tej kategorii. Zaczynamy od podstaw księgowości, czyli od naczelnej koncepcji rachunkowości –#zasadydualizmu.

Po pierwsze: Każda transakcja ma dwa efekty

  • Kupiłeś auto. Wydałeś pieniądze. (1) Masz o jedną rzecz więcej. (2) Masz mniej pieniędzy.
  • Zakupiłeś meble, którymi handlujesz. (1) Masz wprawdzie obowiązek zapłaty wobec dostawcy, ale też (2) masz więcej przedmiotów, które będziesz mógł sprzedać.
  • Sprzedałeś książkę. (1) Zrealizowałeś swój przychód i (2) masz więcej pieniędzy do otrzymania od swoich klientów.
  • Sprzedałeś książkę. (1) Masz mniej egzemplarzy, ale z drugiej strony (2) miałeś co zaoferować klientowi (poniosłeś koszt).
  • Zapłaciłeś za wcześniej kupione meble. (1) Już nie masz obowiązku zapłaty wobec dostawcy, ale
    (2) Twoje saldo na koncie w banku pokazuje też mniej środków.

Każde zdarzenie gospodarcze przedstawione powyżej ma dwa efekty. Z jednego efektu wynika drugi efekt. Jak mamy czegoś więcej (auto), to czegoś innego mamy mniej (pieniądze). I na odwrót – jak mamy czegoś mniej (książek), to czegoś innego mamy więcej (np. zrealizowanych korzyści).

Podobnie, jak otrzymamy więcej korzyści (meble na sprzedaż), to mamy więcej obowiązków z tego wynikających (obowiązek zapłaty). I na odwrót – jak zmniejszyliśmy wartość naszych obowiązków (zapłaciliśmy za meble), uszczuplił się nasz stan posiadania (mamy mniej pieniędzy).

Na tym właśnie polega koncepcja dualizmu w rachunkowości. To na jej podstawie wprowadzono zasadę podwójnego zapisu, podwójnego księgowania. Słyszałeś o księgowaniu #wn i #ma? Albo o #debecie i #kredycie? To nic innego, jak właśnie odzwierciedlenie w księgach Twojej Własnej Firmy, że każda Twoja decyzja, każde zdarzenie gospodarcze zawsze będzie miało dwa efekty.

Księgowy nie mówi: „Efekt A i Efekt B”, tylko księguje transakcje po stronie wn/debet oraz ma/kredyt.

Poniżej znajdziesz podsumowanie przykładowych transakcji usystematyzowanych w języku księgowego:

Okazuje się, że w świat księgowości idealnie wpisuje się powszechna prawda, że „Każda przyczyna ma swój skutek; każdy skutek ma swoją przyczynę (…)Kybalion.

Analizując dalej dwa efekty jednego zdarzenia, zastanówmy się, czy są warte tyle samo.

Po drugie: Drugi efekt jest równy pierwszemu

Wyobraź sobie, że kupujesz telefon komórkowy za gotówkę. Jeżeli kupujesz model aparatu, którego cena sprzedaży wynosi 3.000 zł, to zyskujesz rzecz o wartości 3.000 zł (na moment przeprowadzenia transakcji). Efektem transakcji zakupu telefonu komórkowego jest zmniejszenie środków finansowych, którymi dysponujesz, o 3.000 zł.

Ktoś mógłby rzec, że przy zakupie telefonu komórkowego przez Internet, musiał wydać aż 3.100 zł z uwagi na koszt transportu. A przecież nadal zyskał rzecz o tej samej wartości, tj. 3.000 zł. Teoretycznie tak….ale przecież za 100 zł zyskał usługę transportu. Szybko o niej zapomni (jest to element poboczny transakcji), jednak nie zmienia to faktu, że za wydane 100 zł otrzymał jakąś korzyść. Firma kurierska dostarczyła mu towar pod drzwi.

Wracając do przykładu sprzedaży książki, opisanego w sekcji wyjaśniającej podwójny efekt każdej transakcji, pierwszy efekt jest równy środkom pieniężnym, które jest Ci winien klient. Drugi efekt, to wartość wygenerowanego przychodu. Ponadto, wartość tego, o ile zmniejszyły się zasoby Twoich książek, jest równa kosztowi, który poniosłeś.

Reasumując, ile dajesz (np. środków pieniężnych), tyle korzyści otrzymujesz 🙂.

Ile otrzymujesz, tyle musisz zapłacić.

Już w tym momencie możesz zauważyć, że, aby uzyskać jakąś korzyść, musisz ponieść tego konsekwencje. Analogicznie, jeżeli doświadczasz niekorzystnego efektu, ma on odzwierciedlenie w jakimś pozytywnym zjawisku. Wyjaśnimy to w szczegółach.

Po trzecie: Drugi efekt jest przeciwstawny do pierwszego

Załóżmy, że dziś wypada termin płatności kredytu hipotecznego. Smutny dzień, bo ubywa Ci pieniędzy. Rano miałeś na koncie o 1.500 zł więcej. Teraz zaś musisz uzbierać te środki na nowo, do czasu płatności nowej raty. W kategoriach korzyści i konsekwencji zdarzenie polegające na płatności raty niesie za sobą negatywne konsekwencje w postaci wypływu środków pieniężnych. Pocieszę Cię – drugi efekt jest przeciwstawny do pierwszego. Zawsze. Skoro spłaciłeś kolejną ratę, masz teraz mniejsze zobowiązanie wobec banku. Jesteś o krok bliżej do spłaty całości kredytu. Poniosłeś nieprzyjemne konsekwencje, ale uzyskałeś również korzyść w postaci niższego kredytu.

Podobnie jest z zatrudnieniem pracownika. Jesteś zobowiązany wprawdzie płacić mu wynagrodzenie, ale korzystasz z efektów jego pracy i dzięki temu Twoja firma funkcjonuje.

Wracając do naszego przykładu o sprzedaży książki, skoro masz więcej środków do otrzymania, to masz więcej przychodu. Skoro masz mniej przedmiotów, zrealizowałeś więcej korzyści.

Zatem, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło 🙂.

Pamiętaj,

… że nie każdy musi być księgowym. Podstawowa wiedza jednak zawsze się przyda, jeżeli prowadzisz Twoją Własną Firmę. W tym momencie zostawiamy Cię z przesłaniem, że

  • nie ma skutku bez przyczyny
  • ile dajesz, tyle otrzymujesz
  • nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło!

Zasada dualizmu – zasada podwójnego księgowania

Zadziwiające, jak podstawowa koncepcja księgowości, #zasadadualizmu, jest bliska naszemu codziennemu życiu. Jest to dowód też na to, że księgowość nie została wymyślona po to, aby #księgowy miał pracę, a właściciel Twojej Własnej Firmy kolejny obowiązek. Powstała po to, by zobrazować to, co dzieje się w życiu, w życiu Twojej Własnej Firmy.

W dzisiejszym poście poznałeś zasadę podwójnego księgowania, wywodzącą się z koncepcji dualizmu. Jeżeli chciałbyś poćwiczyć albo potwierdzić swoje zrozumienie tej zasady, już za tydzień zajdziesz formularz z zadaniami i odpowiedziami. Będziesz mógł przeanalizować transakcje i ich podwójne efekty.

Zdajemy sobie sprawę, że niekoniecznie zaraz sięgniesz do podręcznika z księgowości, by zgłębiać jej tajniki. Spokojnie – w tej kategorii postów znajdziesz odpowiedzi na inne pytania księgowe. Kolejnym razem opowiemy, jak zasada dualizmu przekłada się na przedstawienie tego, co posiada TWF, czyli o zasadzie bilansowania.

Do następnego razu!

K&K